" "

ข้อกำหนดและเงื่อนไข arsware.org

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

กำหนดเงื่อนไขการใช้งานซึ่งคุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ไซต์ การใช้ไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับไซต์ของเรา และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดงดเว้นจากการใช้ไซต์ของเรา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้อนุญาตสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราและในเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ผลงานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก สิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดสงวนไว้สำหรับเราและผู้อนุญาตของเรา ในฐานะผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาเพียงชุดเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชมส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือแจกจ่ายเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

กำหนดอายุในการเข้าใช้งาน

ไซต์ของเรามุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ไม่มีอุปสรรคสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในการเข้าถึงไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีควรใช้ไซต์ของเราโดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองของใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ใช้เว็บไซต์ของเราควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่ไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังไซต์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านั้นหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ arsware.org